Operational lease of financial lease | Externe verslaggeving | Operational lease of financial lease | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Operational lease of financial lease

Een operational lease is over het algemeen wat duurder dan een financial lease. Hier zijn echter wel goede redenen voor. Bij een operational lease blijft de lessor eigenaar van het uitgeleende product.

Operational lease of financial lease

Ook de restwaarderisico is voor de rekening van de lessor, wat niet het geval is bij een financial lease. Bij een operational lease heeft de lessor dus meer risico’s en hij vraagt een wat hogere huurprijs. Daar staat tegenover dat de lessee veel zekerheid krijgt in ruil voor deze leaseprijs. Hij betaalt een vast maandelijks bedrag, waarbij alles inbegrepen is, zonder enig economisch risico. Aan het einde van het huurcontract zal de lessor het object verkopen of weer opnieuw verhuren. Vaak heeft de lessor na verhuur namelijk nog niet al zijn kosten terug verdient. Hij haalt er pas winst uit, nadat hij het product weer verkoopt of verhuurt tegen een goede prijs. In sommige gevallen is het restwaarderisico voor de rekening van een derde partij, namelijk: de leverancier. Dit is het geval wanner de lessor een terugkoopverbintenis is aangegaan met de leverancier.

Lessor of lessee?

Een lessor is de leasemaatschappij

De lessee is (meestal) het bedrijf die de auto (of ander object) gebruikt

 

De lessor stelt gedurende een bepaalde periode tegen een bepaalde vergoeding een bepaald object ter beschikking aan de lessee.

Kooprecht bij lease

Dat de lessor het economische risico draagt, zal in veel gevallen een nadeel zijn voor hem. Over het algemeen zal het product namelijk verminderen in waarde, wanneer het geleaset wordt. In sommige gevallen is er echter sprake van waardevermeerdering. In dit geval is de lessor in het voordeel, vooral omdat het gehuurde product over het algemeen, na de lease weer verkocht wordt. Het product wordt dus korter geleaset dan de geschatte levensduur, zodat het nog waarde heeft op de markt. In veel gevallen wordt er in het leasecontract opgenomen dat de lessee kooprecht heeft aan het einde van het contract. De lessee heeft dus wel het recht om te kopen, maar is hiertoe zeker niet verplicht. De koopprijs wordt bepaald, wanneer het contract wordt gesloten, en is conform de geschatte marktwaarde die het product na de lease waarschijnlijk waard zal zijn. Of de lessee overgaat tot aankoop, hangt dus waarschijnlijk af van de economie. Is de prijs gunstig of ongunstig uitgevallen? Aangezien de lessee niet verplicht is tot aankoop over te gaan, loopt hij geen economisch risico.

Waarom kiezen voor operational lease?

Het product dat je leaset voorziet in de tijdelijke behoefte van bijvoorbeeld je bedrijf. Bij een operational lease betaal je een maandelijks bedrag, zonder vast te zitten aan risico’s. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over waardevermindering en je hoeft ook niet te investeren in het product. Je kan dit eventueel doen aan het einde van het leasecontract, wanneer je besluit tot aankoop over te gaan. Operational lease komt in veel opzichten overeen met financial lease. Net als bij financial lease is er sprake van 100% financiering. Je hoeft bovendien geen aanvullende verzekering af te sluiten voor het product. Net zoals bij financial lease het geval is, is er sprake van een vast termijn en vaste kosten, welke conform zijn met de economische levensduur van het geleasete product. Hierdoor heeft degene die leaset goed het oog houden op de winstgevendheid van het geleasete product.

On of off balance lease?

Simpel gezegd wordt het geleasete product of wel, of niet genoteerd op de balans van degene die leaset. Bij een financial lease zal het product altijd on-balance zijn, aangezien bij financial lease het economische risico voor de lessee is. In tegenstelling tot financial lease, zijn bij een operational lease de economische risico’s niet voor de lessee zijn, is het wettelijk toegestaan het leasecontract niet te verrekenen op de balans van degene die leaset. Natuurlijk komen de maandelijkse kosten wel op de balans te staan. Er moet namelijk wel rekening gehouden worden met de kosten die het leasecontract met zich meebrengt. Daarnaast moeten de verplichtingen van het leasecontract, die niet terug te vinden zijn in de balans, bij de jaarrekening vermeld worden.

Kenmerken lease

Operational lease = Het leasebedrag (eventueel jaarlijks geïndexeerd), omvat het object inclusief onderhoud en bijkomende kosten. Bij een auto is meestal de wegenbelasting en verzekering inbegrepen. De gebruiker en/of betaler van het leasetermijn, wordt meestal geen eigenaar van het object.

Financial lease = Het leasebedrag omvat meestal alleen de aflossing en rente. De onderhoudskosten en bijkomende kosten komen voor rekening van degene die het leasebedrag betaalt. Het leaseobject betreft het onderpand voor de verstrekte lening. De betaler van de leasetermijnen is de eigenaar van het object.

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]