Externe Verslaggeving | EV | Verslaggevingsstandaarden |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Wanneer stijgt crypto?

Wanneer stijgt crypto? De afgelopen periode zijn de crypto koersen fors gedaald. De dalingen die zich hebben voorgedaan zijn grofweg tussen de 50% en 99,9%. De grootste daling was de […]

Lees volledig bericht

Sector Accountancy herstelt in 2021

Sector Accountancy herstelt in 2021 Door de coronacrisis is de omzet in de accountancysector afgenomen in 2020 ten opzichte van 2019. In 2021 is er een herstel merkbaar en een […]

Lees volledig bericht

Veelgelezen artikelen

Onderwerpen

Externe Verslaggeving

Externe Verslaggeving – Jaarrekeningen worden opgesteld onder toepassing van een verslaggevingsstelsel. De jaarrekening geeft informatie aan de stakeholders over de financiële positie de wijzigingen van de financiële positie en de behaalde resultaten, waarmee de gebruiker van de jaarrekening op basis van de verstrekte informatie bepaalde economische beslissingen kan nemen. Het is daarom van belang dat met de verschillende informatiebehoeften van de gebruikers van de jaarrekening worden behartigd in de wijze waarop de informatieverstrekking plaatsvindt.

externe verslaggeving

Externe Verslaggeving

De jaarrekening kent verschillende belanghebbende te weten de eigenaren (of beleggers), de werknemers, vreemd vermogen verschaffers, leveranciers of afnemers, de overheid en ook de direct omgeving van de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld zijn een omwonende die geïnteresseerd is in de milieu zaken die spelen bij een bepaalde onderneming.

Bij financiële verslaglegging gaat het om informatieverstrekking en dan met name om de financiële positie en prestatie van de onderneming.

Er kan een tegengesteld belang spelen tussen de eigenaren van de organisatie en de buitenstaanders die de informatiebehoefte hebben. Om te voorkomen dat de eigenaren onvoldoende informatie te disclosen worden er regels opgelegd ten aanzien van de externe verslaggeving. Zowel het recht als de bedrijfseconomie zijn belangrijke elementen die een rol spelen bij externe verslaggeving.

Externe verslaggeving gaat om informatieverschaffing aan buitenstaanders. Het gaat om een systematische informatieverstrekking in kwartaal- halfjaarberichten of andere verschijningsvormen, maar de belangrijkste is de jaarrekening.

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]