Vlottende activa | Externe verslaggeving | Vlottende activa

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Vlottende activa

Onder de kortlopende activa behoren niet alleen de voorraden of de onderhanden projecten. Vervolgens is er nog een “restpost” die kan bestaan uit vorderingen, effecten of overlopende activa. Technisch gezien vallen ook de liquide middelen onder de vlottende activa.

Vlottende activa

Artikel 2:364 lid 1 BW De posten worden alleen tot de vlottende activa gerekend indien deze niet bestemd zijn voor uitoefening van de werkzaamheden van de rechtspersoon duurzaam te dienen. Dit betekent dat als er sprake is van duurzaamheid dat deze post onder de “vaste activa” wordt gepresenteerd.

We geven nu een uitleg bij de zojuist verschillende genoemde categorieën.

Vorderingen

Debiteuren, vordering uit leningen of vorderingen uit schade. Dit zijn vorderingen die per balansdatum een recht hebben om geld van een andere partij te verkrijgen.

Verwerking van vorderingen in de jaarrekening

Effecten

Aandelen, certificaten van aandelen, claims, obligaties, opties, futures, warrants of andere waardepapieren. Afhankelijk van het doel van deze waardepapieren worden deze onder de “vaste” of “vlottende” activa gepresenteerd.

Verwerking van effecten in de jaarrekening

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen, nog te ontvangen bedragen vanuit huidig boekjaar. Dit is in feite de post die niet onder de vorderingen valt.

Verwerking van overlopende activa in de jaarrekening

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]