Blog | Externe verslaggeving | Blog over jaarrekening en regelgeving

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Sector Accountancy herstelt in 2021

Sector Accountancy herstelt in 2021 Door de coronacrisis is de omzet in de accountancysector afgenomen in 2020 ten opzichte van 2019. In 2021 is er een herstel merkbaar en een […]

Lees volledig bericht

NOW in de jaarrekening

NOW in de jaarrekening Ondernemers die in 2020 te maken kregen met een omzet daling van 20% of meer als gevolg van COVID-19 (corona) konden aanspraak maken op de ‘tijdelijke […]

Lees volledig bericht

Veelgelezen artikelen

  Materiële vaste activa

  Materiële vaste activa zijn activa die als doel hebben de bedrijfsuitoefening van een organisatie duurzaam ...

  Voorzieningen

  Bij voorzieningen is het per balansdatum niet bekend wat de omvang is of wanneer de ...

  Winst- en verliesrekening

  Winst en verliesrekening Een winst  en verliesrekening vaak ook resultatenrekening of staat van baten en lasten ...

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

Rated 4.5 out of 5
4.5 out of 5 stars (based on 4 reviews)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter