Externe Verslaggeving | EV | Verslaggevingsstandaarden |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Sector Accountancy herstelt in 2021

Sector Accountancy herstelt in 2021 Door de coronacrisis is de omzet in de accountancysector afgenomen in 2020 ten opzichte van 2019. In 2021 is er een herstel merkbaar en een […]

Lees volledig bericht

NOW in de jaarrekening

NOW in de jaarrekening Ondernemers die in 2020 te maken kregen met een omzet daling van 20% of meer als gevolg van COVID-19 (corona) konden aanspraak maken op de ‘tijdelijke […]

Lees volledig bericht

Veelgelezen artikelen

  Materiële vaste activa

  Materiële vaste activa zijn activa die als doel hebben de bedrijfsuitoefening van een organisatie duurzaam ...

  Voorzieningen

  Bij voorzieningen is het per balansdatum niet bekend wat de omvang is of wanneer de ...

  Winst- en verliesrekening

  Winst en verliesrekening Een winst  en verliesrekening vaak ook resultatenrekening of staat van baten en lasten ...

Onderwerpen

Externe Verslaggeving

Externe Verslaggeving – Jaarrekeningen worden opgesteld onder toepassing van een verslaggevingsstelsel. De jaarrekening geeft informatie aan de stakeholders over de financiële positie de wijzigingen van de financiële positie en de behaalde resultaten, waarmee de gebruiker van de jaarrekening op basis van de verstrekte informatie bepaalde economische beslissingen kan nemen. Het is daarom van belang dat met de verschillende informatiebehoeften van de gebruikers van de jaarrekening worden behartigd in de wijze waarop de informatieverstrekking plaatsvindt.

externe verslaggeving

Externe Verslaggeving

De jaarrekening kent verschillende belanghebbende te weten de eigenaren (of beleggers), de werknemers, vreemd vermogen verschaffers, leveranciers of afnemers, de overheid en ook de direct omgeving van de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld zijn een omwonende die geïnteresseerd is in de milieu zaken die spelen bij een bepaalde onderneming.

Bij financiële verslaglegging gaat het om informatieverstrekking en dan met name om de financiële positie en prestatie van de onderneming.

Er kan een tegengesteld belang spelen tussen de eigenaren van de organisatie en de buitenstaanders die de informatiebehoefte hebben. Om te voorkomen dat de eigenaren onvoldoende informatie te disclosen worden er regels opgelegd ten aanzien van de externe verslaggeving. Zowel het recht als de bedrijfseconomie zijn belangrijke elementen die een rol spelen bij externe verslaggeving.

Externe verslaggeving gaat om informatieverschaffing aan buitenstaanders. Het gaat om een systematische informatieverstrekking in kwartaal- halfjaarberichten of andere verschijningsvormen, maar de belangrijkste is de jaarrekening.

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

Rated 4.5 out of 5
4.5 out of 5 stars (based on 4 reviews)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter