Registeraccountant | Externe verslaggeving | Registeraccountant RA

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Registeraccountant

In Nederland zijn er twee soorten accountants. Dit zijn de registeraccountant (RA) of de accountant administratieconsulent (AA). Het belangrijkste verschil tussen een RA en AA is dat een AA de jaarrekening samenstelt en dat de RA de jaarrekening controleert.

Registeraccountant

In Nederland zijn er twee soorten accountants. Dit zijn de registeraccountant (RA) of de accountant administratieconsulent (AA). Het belangrijkste verschil tussen een RA en AA is dat een AA de jaarrekening samenstelt en dat de RA de jaarrekening controleert.

Een registeraccountant verricht bij de controle van een jaarrekening zowel systeemgerichte werkzaamheden als gegevensgerichte werkzaamheden. De minimale werkzaamheden staan beschreven in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS).

Doordat een registeraccountant zowel de financiële processen van een organisatie controleert (systeemgericht) en daarnaast aanvullende werkzaamheden (gegevensgericht) kan er een conclusie getrokken over of er sprake is van een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het eigen vermogen en het resultaat en de kasstromen.

Regelgeving registeraccountant

Een registeraccountant is ingeschreven in het register van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en onderworpen aan tuchtrecht.

Een registeraccountant moet aan strikte regelgeving voldoen waaronder de Verordening gedrag- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountant bij assurance opdrachten (ViO).

De accountant heeft een bijzondere positie als controleur van de financiële overzichten waarop gebruikers van deze financiële overzichten erop moeten kunnen “vertrouwen” dat deze cijfers betrouwbaar zijn. De registeraccountant wordt daarom ook wel de vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer genoemd.

 

De regels omtrent de VBGA zijn vijf fundamentele beginselen: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en vertrouwelijkheid. Deze fundamentele beginselen zijn ingebed in de theoretische opleiding van de accountant die op zowel HBO-niveau als universitair niveau worden gedoceerd. Daarmee wordt de ethiek van het accountantsberoep aan de aankomende accountants, vroegtijdig centraal gesteld om te waarborgen dat professionals zich aan de gestelde gedragsregels zullen houden. De professional kritische instelling (PKI) is van wezenlijk belang voor het beroep.

 

Een gemiddelde theoretische opleiding tot registeraccountant duurt gemiddeld 7 jaar en wordt gevolgd (deel gelijktijdig) met een praktijkopleiding van 3 jaar. In de praktijk heeft een accountant zijn titel (RA) na een werkervaring van 5 –  10 jaar.

 

 

Wat doet een accountant?

Een registeraccountant controleert de jaarrekening van middelgrote of grote organisaties. In sommige gevallen kan er ook een controle uitgevoerd worden op kleine organisatie.

 

Een controlerend accountant (registeraccountant) stelt vast dat er voldoende processen ingericht zijn binnen de organisatie om de betrouwbaarheid van de informatiestromen te waarborgen. Dit betreft de administratie organisatie ook wel interne beheersing genoemd.

Daarnaast verricht een registeraccountant extra werkzaamheden door bijvoorbeeld op basis van een steekproef de betrouwbaarheid van specificaties (de administratie) te controleren. Een accountant verzameld zowel interne als externe documentatie om vervolgens een conclusie te trekken. De conclusie komt tot uitdrukking in de controleverklaring.

Wat verdient een accountant?

Het salaris van een registeraccountant is afhankelijk van het aantal jaren werkervaring. Binnen de accountancy zijn verschillende functies en een young professional start als assistent accountant.

De reguliere functie binnen de accountancy:

Junior assistent accountant: € 1.500,- – € 2.200,- bruto per maand.

Assistant accountant € 1.900,- – € 2.800,- bruto per maand.

Gevorderd assistent accountant € 2.500,- – € 3.500-, bruto per maand.

Controleleider: € 3.000,- – € 4.500,- bruto per maand.

Manager: € 3.500,- – € 8.000,- bruto per maand.

Director: € 4.000,- – € 20.000,- bruto per maand.

Partner: € 5.000,- € 50.000,- bruto per maand.

Een hogere functie resulteert in hogere salarisstappen per jaar. Een assistent zal ongeveer € 100,- per maand extra verdienen per jaar werkervaring. Een controleleider zal in het 2e jaar in functie een salarissprong maken tot wel € 400,- per maand.

Hoe word je accountant?

Een registeraccountant is universitair opgeleid. De bachelor accountancy duurt op het HBO 4 jaar en op de universiteit 3 jaar. Na de bachelor wordt een Master accountancy gevolgd die voltijd 1 jaar duurt (Rijksuniversiteit Groningen) of in deeltijd ongeveer 2 jaar. Na afronding van de Master Accountancy moet er een post-master Accountancy gevolgd worden. De post-master Accountancy duurt ongeveer 1,5 jaar.

De theoretische opleiding tot accountant duurt 5,5 – 7,5 jaar en is afhankelijk of je direct op de universiteit start en of je de voltijd opleiding volgt.

Wat is een registeraccountant?

Een registeraccountant controleert een jaarrekening van een organisatie. Een accountant is ingeschreven in het register bij de NBA. NBA staat voor Koninklijke Beroepsorganisatie van Accountants.

De NBA is ontstaan vanuit de Wet op het accountantsberoep (Wap) in 2012, waardoor de Nivra en Novaa zijn samengegaan.

Een registeraccountant is verplicht zich te houden aan de gedragsregels. De gedragsregels zijn beschreven in de Verordening gedrag- en beroepsregels accountants (VGBA) en van kracht vanaf 1 januari 2014.

Tevens dient een accountant bij zijn werkzaamheden onafhankelijk te zijn en dient voldaan te worden aan de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountant bij assurance opdrachten (ViO).

Wat betekent accountant

Een registeraccountant is de vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer. Een accountant controleert onder andere de jaarrekening van een organisatie. Naast de controle van de jaarrekening kan er een accountant andere financiële overzichten controleren zoals een subsidiedeclaratie.

Registeraccountant

Een registeraccountant controleert niet alleen een jaarrekening. Een belangrijke taak is ook het adviseren van de ondernemers op zeer diverse gebieden, zoals belastingrecht (fiscaal), strategie, financiering of de financiële administratie.

Van belang is dat de controlerend accountant in de meeste gevallen geen adviserende rol kan hebben, vanwege de onafhankelijkheid.

Registeraccountant
ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]