Audit comittee | Externe verslaggeving | Audit comittee

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Audit comittee

Hoe kunnen we helpen?
Afdrukken

Audit comittee 

Audit comittee

De audit comitee, oftewel de auditcommissie, richt zich op het toezicht op het bestuur. De onderwerpen hiervan zijn het belasting beleid, de financiering van het bedrijf, de toepassing van informatie- en communicatietechnologie en de relatie tussen de accountant en interne auditor. Waar de auditcommissie zich voornamelijk mee bezighoudt, is meerjarenplannen, begroting, jaarrekening, financiering, fraude, fusies en overnames, risicomanagement, interne beheersing, planning en controlecyclus. De taken kunnen per organisatie verschillen, omdat de auditcommissie alleen taken uitvoert, die door de Raad van Commissarissen is opgelegd. In principe ondersteund en adviseert de auditcommissie de raad van commissarissen over de bovengenoemde onderwerpen. Verder kan de auditcommissie worden bijgestaan door één of meerdere deskundigen. Deze deskundige(n) kunnen de auditcommissie voorlichten indien dat nodig is. Ieder lid van de auditcommissie heeft toegang tot boeken en gegevens van de stichting en heeft de bevoegdheid om gesprekken te voeren met leidinggevenden en personeel, mocht dit nodig zijn.

 

 


Audit comittee

Vorige Agio
Volgende Autoriteit financiële markten
Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]