Fusie | Externe verslaggeving | Fusie

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Fusie

Hoe kunnen we helpen?
Afdrukken

Fusie

Een fusie is een overeenkomst tussen twee bedrijven om één bedrijf te worden. Deze bedrijven gaan fuseren.

Wat is een fusie?

Bedrijven kunnen fuseren om zo tot een groter marktaandeel te komen, waardoor ze wellicht betere schaalvoordelen kunnen behalen. Bij een fusie zijn de voorwaarden grotendeels gelijk.

Soorten fusies

Er zijn 3 soorten fusies:

  • Bedrijfsfusie
  • Juridische fusie
  • Aandelenfusie

Bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie worden de activa en passiva van het ene bedrijf overgedragen naar het andere bedrijf. Het ene bedrijf blijft dus achter zonder de activa en passiva, maar wel met het geld dat het andere bedrijf voor de fusie betaald heeft. Bij een bedrijfsfusie kan een bedrijf er bijvoorbeeld ook voor kiezen om alleen de waardevolle componenten uit het andere bedrijf over te kopen. Zo kan er sprake zijn van cherrypicking, waarbij bij bedrijven die er slecht voorstaan alleen de goede componenten overgekocht worden. Bedrijfsfusies kosten veel geld, aangezien er voor elke individuele transactie aparte juridische voorwaarden opgesteld moeten worden.

Juridische fusie

Bij een juridische fusie wordt er een nieuw rechtspersoon gecreëerd uit twee dezelfde rechtspersonen. Hierbij worden dus wel alle activa en passiva uit beide bedrijven overgeheveld naar de nieuwe rechtspersoon.

Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie worden er geen activa of passiva overgedragen, maar koopt het ene bedrijf alle aandelen van het andere bedrijf. In feite blijven er dus twee bedrijven bestaan, maar in de praktijk zijn ze hetzelfde bedrijf.

Vorige Functionele resultatenrekening
Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]