Solvabiliteit | Externe verslaggeving | Wat betekent solvabiliteit

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Solvabiliteit

Hoe kunnen we helpen?
Afdrukken

Solvabiliteit

Solvabiliteit uitgelegd

Solvabiliteit is een verhouding dat een vreemd vermogen aangeeft vergeleken bij het eigen vermogen op de balans. Dit is een samenstelling van de passiva (bronnen) kant van de balans. Solvabiliteit wordt vaak gebruikt om een goed inzicht te krijgen over het financiële bestaan van een bedrijf over langere termijn, het zegt iets over de financiële situatie van een onderneming en is vaak gebaseerd op de jaarrekening:

De solvabiliteit is een kengetal die aangeeft in welke mate een organisatie in staat is om aan al haar verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit betekenis

Wat betekent solvabiliteit nou precies? Bedrijven hebben soms niet genoeg geld om nieuwe machines aan te schaffen, maar ook niet voor nieuwe vervoersmiddelen of gebouwen kunnen in één keer afbetaald worden. Daarom is het belangrijk om het rendement te halen door constant de blijven investeren, waardoor ook de continuïteit te laten waarborgen. Hiernaast moet er ook vreemd vermogen voldaan worden. Banken dienen te weten of het bedrijf in de mogelijkheid wordt gesteld om leningen zowel op korte als lange termijn kunnen terugbetalen. Dit is een manier waarop gezien kan worden om het bedrijf gezond is, dit kan op zijn beurt weer gemeten worden door een aantal kerngestellen te berekenen, naast solvabiliteit is dat ook de rentabiliteit en liquiditeit. Om kort de solvabiliteit betekenis samen te vatten dienen ze dus te weten of een bedrijf zijn verplichtingen kan nakomen en hoe snel.

Het is goed te meten als een bedrijf stopt met zijn bezigheden of ze dan ook in staat zijn alle schulden te betalen. Omdat dit vanwege dat het een opname van een moment is niet een waterdichte handeling. Nu gaat solvabiliteit vooral om langlopende schulden waar in liquiditeit weer over kortlopende schulden gaat. Dit wordt met behulp van kerngetallen berekend dat weer een ander woord is voor ratio’s.

Solvabiliteitsratio

Bedrijven lenen vaak hoge bedragen geld om hun activiteiten en productie mogelijk te maken. Banken kijken daar dan naar de mogelijkheden in hoever het mogelijk is dat de bedrijven dit bedrag op langere termijn kunnen terugbetalen. Heeft een bedrijf een hoge solvabiliteit dan geeft dat aan dat er een kleinere kans bestaat dat het bedrijf zijn schulden niet kan terugbetalen. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe kleiner de kans op wanbetaling. Een vaak gebruikte en belangrijke formule voor deze solvabiliteitsratio hierin is het volgende.

Eigen vermogen / vreemd vermogen * 100% = solvabiliteitsratio

Naast deze formule zijn er nog een aantal andere factoren waar rekening meet kan en moet gehouden worden. Dit is o.a. door 1. Solvabiliteitsvereiste door een bank, 2. Solvabiliteitsvereiste door een regelgever, 3. De solvabiliteit vergeleken met je grootste concurrenten, wat is gebruikelijk in jouw sector en kan je de klappen opvangen, 4. De solvabiliteit die de raad van toezicht of aandeelhouders verlangen, 5. En tot slot of er een stijgende lijn is.

Relevantie solvabiliteit

Solvabiliteit is belangrijk in een aantal situaties zoals hieronder is toegelicht.

– Afsluiten leningen

Bedrijven hebben een doel en dat is winst maken. Een andere benaming hiervoor is een een samenwerkingsverband tussen mensen en middelen om een doel of doelen te halen, met als hoofdzaak dat er winst wordt omgezet. Om dit mogelijk te maken moeten er investeringen gedaan worden om dit te bereiken. Dit wordt veelal gedaan voor een lening die aangevraagd wordt bij banken of investeerders. Dit dient dan weer meestal met rent te worden terugbetaald, indien dit niet wordt gedaan binnen het gestelde termijn kunnen er ook boetes worden opgelegd.

– Uitgifte aandelen / verkoop onderneming

Investeerders van bedrijven willen graag een gezond bedrijf op financieel gebied voor ze een investering doen. Er wordt m.b.v. analyses en onderzoeken nagegaan of het bedrijf genoeg welvaart heeft en een stijgende lijn heeft om erin te investeren met een veilig gevoel. De ratio’s in het verleden zijn niet zo zeer belangrijk, maar juist de toekomst omdat je praat in het vooruitzicht.

– Dividenduitkering

Investeerders uit het eigen vermogen willen wel een zekere rendement zien elk jaar, dit heet het dividend. Het is bepalend of het gewenste resultaat behaald is om de dividend te kunnen uitkeren. Naast liquiditeit en solvabiliteit is het ook belangrijk om te kijken of de schulden zijn gestegen boven het eigen vermogen. Is dit het geval dan daalt de solvabiliteit, wat op zijn beurt weer leidt tot een lagere of helemaal geen dividenduitkering.

Lees hier meer over de solvabiliteitsverklaring.

 

Lees ook

Liquiditeit

Solvabiliteit
Solvabiliteit
Volgende Solvabiliteitsverklaring
Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]