Voortgezette controle | Externe verslaggeving | Voortgezette controle | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Voortgezette controle

Afdrukken

Voortgezette controle

Voortgezette controle

Een voortgezette controle is een manier om controle-informatie te verkrijgen. De controle is een negatieve controle, omdat de registeraccountant naar nieuwe onbekende gegevens wil vaststellen.

Voortgezette controle

Een voorbeeld van een voortgezette controle is die op de crediteuren. De accountant stelt vast op basis van de bankafschriften en de inkoopfacturen of de crediteuren volledig zijn verantwoord. Op basis van het bankafschrift worden de bedragen geselecteerd en vervolgens op basis van de inkoopfactuur wordt vastgesteld op welk jaar de prestatie betrekking heeft. Als er sprake is van goederen kan de accountant aanvullend afleverdocumentatie raadplegen. Het is wenselijk om de afleverdocumentatie van een externe partij te verkrijgen. Afhankelijk van de risico inschatting bepaalt de accountant het aantal weken in het volgende boekjaar, waarop de controle zich richt. Bijvoorbeeld een periode van 2 maanden na balansdatum.

 

 


voortgezette controle

Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]