Overlopende activa | Externe verslaggeving | Overlopende activa

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Overlopende activa

De overlopende activa zijn iets anders dan vorderingen. De overlopende activa zijn een onderdeel van de vlottende activa. Een overlopend actief betreft volgens RJ 224.102.

Vooruitbetaalde bedragen

Vooruitbetaalde bedragen van kosten die betrekking hebben op de volgende boekjaren. Voorbeelden zijn verzekeringspremies, contributies of abonnementen. Er is sprake van een vordering, vanwege het recht op het verkrijgen van een bepaalde prestatie (er is een “waarde”). Een afwijkend karakter dan de vorderingen is dat er geen geld ontvangst zal volgen vanuit een overlopende activa. De vooruitbetaalde bedragen staan aan de activa-zijde van de balans.

Nog te ontvangen bedragen

Nog te ontvangen bedragen vanuit voorgaande boekjaren en betrekking hebbende op de opbrengsten. Voorbeelden van nog te ontvangen bedragen zijn rente of terug te vorderen kosten. De nog te ontvangen bedragen staan aan de passiva-zijde van de balans.

 

Waardering van overlopende activa in de jaarrekening

De waardering van de overlopende activa is gelijk aan de vorderingen. Bij de eerste verwerking geschied het tegen reële waarde. De vervolg waardering is tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van transactiekosten, agio of disagio is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Verwerking van overlopende activa in de jaarrekening

Verwerking van overlopende activa in de jaarrekening is op deze pagina beschreven. Wil je meer informatie over de verwerking van overlopende activa in de jaarrekening neem dan contact op via 0900-0706 (70 cent per minuut).

 

Overlopende activa
Overlopende activa
ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]