Financieel advies Emmen | Externe verslaggeving | Emmen

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Financieel advies Emmen

Een goed financieel advies in Emmen zonder hoge kosten is mogelijk bij Externe verslaggeving. Het financieel advies is gericht op de jaarverslaggeving en op de door jou aangegeven informatie. Het financiële advies is richtinggevend voor ondernemers, waarmee ze zelf de juiste route kunnen bepalen. Neem contact op via 0900-0706 (70 cent per minuut) of via het contactformulier.

Jaarrekeningcontrole Emmen

Een jaarrekeningcontrole in Emmen is voor vele ondernemers van groot belang. Er wordt vertrouwen geschept bij de stakeholders van de organisatie zoals directie, bestuurders, toezichthouders, commissarissen, aandeelhouders, investeerders, financiers, crediteuren, medewerkers en ga zo maar door. Er kan sprake zijn van een wettelijke controle op moment dat een organisatie een bepaalde omvang heeft zoals beschreven in de grootte criteria. Toch zijn er veel ondernemers die een vrijwillige jaarrekening controle in Emmen laten uitvoeren.

Met welke reden een vrijwillige jaarrekeningcontrole in Emmen?

Ondernemers in Emmen kiezen voor een vrijwillige jaarrekeningcontrole, zodat ze kunnen aantonen dat de jaarrekening een betrouwbaar product is. In sommige gevallen kan er ook een eis zijn vanuit een bank, subsidieverstrekker of een andere partij.

De vrijwillige controle kan ook een voorbereiding zijn voor de bedrijven die een groei doormaken. Op moment dat je nog onder de kleine ondernemingen valt en doorgroeit naar middelgroot kan de wettelijke controleplicht aan de orde komen. Dit betekent dat je als ondernemer aan bepaalde vereisten moet voldoen. Het kan van belang zijn dat je direct start met een vrijwillige controle, zodat je op de meest korte termijn kan voldoen aan de wettelijke vereisten.

Binnen veel MKB bedrijven is te zien dat door de kleinere omvang het op orde brengen van de AO/IB een lastig punt is. Er dienen onder meer voldoende functionarissen in de organisatie aanwezig te zijn die de nodige (financiële) registratie maken, zodat aangetoond kan worden dat transacties betrouwbaar tot stand zijn gekomen.

Het is geen exacte wetenschap en de visie van accountants is zeer divers. Zorg ervoor dat je als groeiend bedrijf tijdig tot de juiste inzichten komt.

Subsidiecontrole Emmen

Naast de jaarrekeningcontrole kun je ook een subsidiecontrole in Emmen laten uitvoeren door een erkend accountant.  Een subsidiecontrole verschilt in omvang van enkele facturen tot een complexe subsidiedeclaratie van honderden inkoopfacturen, toegerekende interne uren en overige kosten. Daarnaast is er vaak sprake van samenwerkingsvormen met een penvoerder of andere partijen die betrokken zijn bij een subsidiabel project.

Een subsidiecontrole is een nauwkeurig opdracht, waardoor er ook wat gevraagd wordt van jou als subsidieaanvrager. De documentatie van het subsidieproject dient op orde te zijn en zorg ervoor dat je goed voorbereid bent. De volgende documentatie zal meestal ook beschikbaar dienen te zijn.

 • De subsidieregeling
 • Het controleprotocol
 • Subsidieaanvraag inclusief de subsidiebegroting
 • Subsidiebeschikking
 • De her-beschikkingen
 • Het projectplan
 • De tussentijdse rapportages
 • De bewijsstukken ten aanzien van publiciteitsverplichtingen
 • Inkoopfacturen
 • In sommige gevallen de betalingsbewijzen
 • Urenlijsten
 • Onderbouwing van de gedeclareerde uurtarieven
 • Het vaststellingsverzoek
 • De subsidiedeclaratie. Deze dient meestal op factuurniveau aangeleverd te worden.

 

Uiteraard kunnen er meer documenten benodigd zijn. Zorg voor een tijdige afstemming met de subsidieverstrekker, zodat je een soepel subsidiecontrole traject kunt doorlopen.

Accountant in Emmen

Een accountant in Emmen nodig? Neem dan snel contact met mij op via 0900-0706 (70 cent per minuut) of via het contactformulier. In veel gevallen is het mogelijk om jou snel verder te helpen met een jaarrekeningcontrole, beoordelingsverklaring of subsidiecontrole.

Financieel advies Emmen

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]