Bruto omzet | Externe verslaggeving | Jaarrekening > Bruto omzet

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Bruto omzet

Hoe kunnen we helpen?
Afdrukken

Bruto omzet 

Bruto omzet

De bruto omzet bestaat uit alle verkopen over het jaar exclusief btw. Als de kortingen en schadevergoedingen verminderd worden op de bruto omzet dan heb je de netto omzet. Wordt de netto omzet verminderd met de kostprijs omzet, dan resteert de brutowinst. In de jaarrekening staat meestal de netto omzet vermeld en mogelijk in de toelichting de uitsplitsing bruto omzet / kortingen  / schadevergoedingen / overige kosten. Overigens kan onder bepaalde voorwaarden volstaan worden met alleen het opnemen van de brutowinst in de jaarrekening. Lees verder onder winst- en verliesrekening.

 

 


Bruto omzet

Vorige Bijzondere waardevermindering
Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]