Bijzondere waardevermindering | Externe verslaggeving | Impairment

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Bijzondere waardevermindering

How Can We Help?
Print

Bijzondere waardevermindering noemt men ook wel impairment.

 

 

Bijzondere waardevermindering

Er dient vastgesteld te worden wat de realiseerbare waarde is van de materiële vaste activa, immateriële vaste activa of goodwill. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de opbrengstwaarde of bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde kan vastgesteld worden aan de hand van een recente transacties of marktinformatie.

De bedrijfswaarde kan vastgesteld worden aan de hand van de toekomstige kasstromen en een disconteringsvoet.

 

 Bijzondere waardevermindering

Previous Badwill
Next Bruto omzet
Table of Contents

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]