Controlerisico | Externe verslaggeving | Controlerisico | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Controlerisico

How Can We Help?
Print

Het controlerisico is het risico dat de accountant een onjuiste controleverklaring afgeeft bij de jaarrekening. Dit betekent dat de jaarrekening een materiële afwijking bevat, terwijl de registeraccountant concludeert dat er sprake is van geen afwijkingen van materieel belang.

Het controlerisico bestaat uit twee componenten.
1. Risico van materiële afwijkingen (RM)
2. Ontdekkingsrisico (OR)

 

In de formule ziet bovenstaande er als volgt uit:

CR = f (RM, OR)

 


Controlerisico

Previous Consignatiegoederen
Table of Contents

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]