Ontdekkingsrisico | Externe verslaggeving | Ontdekkingsrisico | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Ontdekkingsrisico

How Can We Help?
Print

Het ontdekkingsrisico is het risico dat de accountant loopt op moment dat er een afwijking van materieel belang is. De accountant ontdekt met zijn gegevensgerichte controlewerkzaamheden de materiële afwijking niet.

Het ontdekkingsrisico is onderdeel van de risicoanalyse van de registeraccountant bij zijn controlewerkzaamheden. Het risicomodel is gebaseerd op controlerisico (CR), risico van materiële afwijkingen (RM) en het ontdekkingsrisico (OR).

 


Ontdekkingsrisico

Previous Omloopsnelheid
Next Ontstaanscontrole
Table of Contents

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]