Disconteringsvoet | Externe verslaggeving | Disconteringsvoet | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Disconteringsvoet

Hoe kunnen we helpen?
Afdrukken

Disconteringsvoet

Disconteringsvoet

Het percentage waarmee toekomstige kasstromen contant gemaakt worden, noemt men de disconteringsvoet. De contante waarde kan bepaald worden, zodat inzicht wordt verkregen in de waarde van actief op één moment, bijvoorbeeld balansdatum. De disconteringsvoet gebruikt een registeraccountant bij de jaarrekeningcontrole, zodat de bedrijfswaarde van een actief bepaald kan worden.

Disconteringsvoet

De komende vijf jaar levert een machine aan kasstromen op € 1.000 per jaar.  Er is sprake van een disconteringsvoet van 10%.

De volgende berekening kan gemaakt worden.

formule Disconteringsvoet

PV =  Present value = Contante waarde
FV = Future value = Toekomstig waarde (kasstromen)
t = Periode (aantal jaren)
i = Disconteringsvoet

Disconteringsvoet

 Disconteringsvoet

Vorige Derivaat
Volgende Dividend
Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]