Disconteringsvoet - Externe verslaggeving - Disconteringsvoet - EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Disconteringsvoet

How Can We Help?
Print

Disconteringsvoet

Het percentage waarmee toekomstige kasstromen contant gemaakt worden, noemt men de disconteringsvoet. De contante waarde kan bepaald worden, zodat inzicht wordt verkregen in de waarde van actief op één moment, bijvoorbeeld balansdatum. De disconteringsvoet gebruikt een registeraccountant bij de jaarrekeningcontrole, zodat de bedrijfswaarde van een actief bepaald kan worden.

Disconteringsvoet

De komende vijf jaar levert een machine aan kasstromen op € 1.000 per jaar.  Er is sprake van een disconteringsvoet van 10%.

De volgende berekening kan gemaakt worden.

formule Disconteringsvoet

PV =  Present value = Contante waarde
FV = Future value = Toekomstig waarde (kasstromen)
t = Periode (aantal jaren)
i = Disconteringsvoet

Disconteringsvoet

 Disconteringsvoet

Previous Decharge
Next Doorlopend krediet
Table of Contents

Dirk Braam

Dirk Braam

Assistent Accountant Master Accountancy

E-mail Dirk


Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

Rated 2.9 out of 5
2.9 out of 5 stars (based on 18 reviews)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter