Kredietrisico | Externe verslaggeving | Kredietrisico | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Kredietrisico

Hoe kunnen we helpen?
Afdrukken

Kredietrisico

Een kredietrisico wordt ook wel debiteurenrisico genoemd. Het kredietrisico betekent dat de geldlener zijn betalingsverplichtingen jegens de geldgever niet meer kan nakomen. De aflossingen en/of rentebetalingen stoppen of verminderen, waardoor een betalingsachterstand ontstaat.

De geldgever kan verlies lijden door het kredietrisico. Het verlies kan bestaan uit de rente, hoofdsom of door de administratie- en incassokosten om de vordering te innen.

Voorbeelden van kredietrisico’s:

  1. Een consument betaalt het termijn van een hypotheek of krediet niet.
  2. Een consument of bedrijf betaalt de factuur niet voor een geleverde dienst of product.
  3. Een bedrijf betaalt het salaris van een medewerker niet uit.
  4. Een bedrijf of overheid betaalt de termijn van een uitgegeven obligatie niet.
  5. Een verzekeraar keert een bedrag zoals bepaald in een polis niet uit (niet nakomen van de verplichting).

Kredietrisico
Renterisico
Liquiditeitsrisico
Valutarisico
Landenrisico

 

Lees ook:

Liquiditeit

Putoptie

 


 

Kredietrisico

Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]