Omloopsnelheid | Externe verslaggeving | Omloopsnelheid

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Omloopsnelheid

Hoe kunnen we helpen?
Afdrukken

Omloopsnelheid

De omloopsnelheid is een kengetal die weergeeft over welke periode een bepaalde grootheid verbruikt wordt. Enkele voorbeelden van grootheden zijn de voorraden, debiteuren of crediteuren.

Hoe bereken je de omloopsnelheid?

Op basis van de jaarrekening is de omloopsnelheid te berekenen. Indien er geen jaarrekening beschikbaar is, kan de omloopsnelheid op basis van de balans en winst- en verliesrekening bepaald worden. De balans en W&V is afkomstig uit de financiële administratie.

Omloopsnelheid van de voorraad

Het kengetal dat weergeeft over welke periode de voorraad aanwezig is, is de omloopsnelheid van de voorraad. Deze omloopsnelheid wordt berekend door de kostprijs omzet te delen door de (gemiddelde) voorraad. In de onderstaande formule is de omloopsnelheid van de voorraad weergegeven. Een hogere uitkomst betekent een hogere mate van beschikbaarheid van liquide middelen.

Er wordt dus een kleinere voorraad aangehouden om tot een omvangrijkere kostprijs omzet te komen. De kostprijs omzet is uiteraard gerelateerd aan de gerealiseerde omzet. Lees hier meer over waardering en overige regelgeving met betrekking tot voorraden.

Omloopsnelheid van de voorraad
Omloopsnelheid van de voorraad

Omlooptijd van de voorraad

Als je het aantal dagen dat de voorraad aanwezig wilt weten dan kun je de reciproke (= herleidbare / omgekeerde berekening) berekenen. De (gemiddelde) voorraad wordt gedeeld door de kostprijs omzet.

Omlooptijd van de voorraad
Omlooptijd van de voorraad

Omloopsnelheid debiteuren

De debiteuren omloopsnelheid kun je berekenen door de het gemiddelde debiteuren saldo te delen door de omzet, vervolgens te vermenigvuldigen met 365. Een hogere uitkomst betekent dat de debiteur sneller de rekening betaalt, waardoor er meer liquiditeit ontstaat binnen een organisatie.

Omloopsnelheid debiteuren
Omloopsnelheid debiteuren

Omloopsnelheid crediteuren

De omloopsnelheid crediteuren kan berekend worden door de kostprijs omzet te delen door het gemiddelde crediteuren saldo. Een hogere uitkomst betekent een krappere liquiditeit.

Omloopsnelheid crediteuren
Omloopsnelheid crediteuren
Omloopsnelheid
Omloopsnelheid
Volgende Ontdekkingsrisico
Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]