Ontstaanscontrole | Externe verslaggeving | Ontstaanscontrole | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Ontstaanscontrole

Afdrukken

Ontstaanscontrole

Ontstaanscontrole

Als de accountant bij de afloopcontrole tot de conclusie komt dat een vordering niet afloopt, kan de ontstaanscontrole toegepast worden. Op basis van de order en afleverdocumentatie, stelt de accountant vast of de vordering is ontstaan voor balansdatum. Een beperking aan de ontstaanscontrole is dat deze gericht is op het bestaan, waardoor de waardering onbekend blijft.

 

Ontstaanscontrole

In feite is ook het bestaan van de vordering onzeker, aangezien de vordering zowel contant, middels verrekening of via een andere bankrekening reeds is ontvangen en afgewikkeld. Om het bestaan vast te stellen kan het aan te bevelen zijn om een saldobevestiging bij de debiteur uit te zetten.


Ontstaanscontrole

Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]