Wettelijke reserve | Externe verslaggeving | Wettelijke reserve

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Wettelijke reserve

Hoe kunnen we helpen?
Afdrukken

Wettelijke reserve

Wettelijke reserve

Er kan sprake zijn van dwingen recht, vanuit de wettelijk voorschriften. De wettelijke reserve dient ervoor om te zorgen voor kapitaalbescherming in de jaarrekening. Door het verplicht stellen van een wettelijke reserve kan dit deel van het eigen vermogen niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Dit betekent dat dit deel verplicht binnen de onderneming zal blijven en bescherming biedt aan de schuldeisers van de onderneming.

Wettelijke reserve

Ook eigen aandelen kunnen niet ingekocht worden op moment dat er onvoldoende vrije reserves beschikbaar zijn. De wetgever heeft hiermee bewerkstelligd dat het kapitaal en de wettelijke reserve niet wordt aangetast door de inkoop van eigen aandelen. De wet heeft bepaald dat een niet-volgestort aandeel “nietig” is. Tevens kan er alleen dividend uitgekeerd worden op moment dat het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde kapitaal, vermeerderd met de wettelijke en statutaire reserves. Het dividend is niet hoger dan het bedrag aan vrije reserves.

 

In artikel 373 lid 4 BW 2 staat een opsomming van de verschillende wettelijke reserves. Indien de volgende situaties zich voordoen moet er een wettelijke reserve gevormd worden.

 

  • 1. Herwaardering van activa (herwaarderingsreserve).

 

  • 2. Waardering van een deelneming op de vermogensmutatiemethode. De bedragen van de niet-uitgekeerde winsten en rechtstreekse vermogensvermeerderingen worden in een wettelijke reserve opgenomen.

 

  • 3. Activering van ontwikkelingskosten, kosten oprichting onderneming of kosten in verband met uitgifte van aandelen. Er kan dan geen dividend uitgekeerd worden aan de hand van eigen vermogen die ontstaat door activering voor voorgaande kosten.

 

  • 4. Valutakoersverschillen. Deze wettelijke reserve kan ook negatief gevormd worden.

 

 

Een wettelijke reserve kan gevormd worden vanuit de resultaatverdeling over een jaar of ten laste van de bestaande vrij reserve.

 

Lees verder over het eigen vermogen.

 


Wettelijke reserve

Volgende Winstegalisatie
Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]