Activastaat | Externe verslaggeving | MVA | Activastaat

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Activastaat

VvvEen activastaat is een overzicht van de materiële, immateriële en financiële vaste activa. Bij de meeste bedrijven zijn alleen de materiële vaste activa opgenomen in de activastaat. Het is een overzicht van alle investeringen die binnen het bedrijf zijn gedaan en nog aanwezig zijn.

 

Vragen of advies over de activastaat, neem contact op via het contactformulier of bel 0900-0706 (70 cent per minuut).

Activastaat

In een activastaat staan de investeringen, desinvesteringen, restwaarden, afschrijvingen, impairment en de boekwaarden zowel van begin van het boekjaar als eind van het boekjaar.

Daarnaast staan er in de activastaat de historische kostprijs (inkoopprijs) en de cumulatieve afschrijvingen vermeld.

Een activastaat maken

In een financiële administratie met een online boekhoudpakket is meestal een activamodule opgenomen. Deze activamodule is bedoeld om de investeringen te registeren en vervolgens de restwaarden en afschrijvingspercentages. De module genereert de afschrijvingen en houdt bij wat de cumulatieve afschrijvingen en boekwaarden zijn.

Deze activamodule is gekoppeld met de verschillende grootboekrekeningen binnen de boekhouden. De activastaat moet altijd aansluiten met de grootboekrekeningen.

Activastaat in Excel

Het is niet altijd nodig om een financieel boekhoudpakket aan te schaffen om een activastaat bij te houden. In Excel is het goed mogelijk om een activastaat te maken. In de praktijk zijn ook middelgrote en ook grote ondernemingen die dit in Excel registreren. Ook zijn er Nederlandse gemeenten die dit keurig bijhouden in een Excelbestand.

Van belang is dat je de betrouwbaarheid vaststelt van de activastaat. Dit kan door de volgende stappen te doorlopen.

  1. Stel de rekenkundige juistheid vast.
  2. Stel vast dat de beginsaldo’s aansluiten met de definitieve jaarrekening voorgaand jaar (en de activastaat van voorgaand jaar = eindsaldo’s).
  3. Stel vast dat de bedragen in de activastaat aansluit met de bedragen op de grootboekrekeningen (meestal MVA).
  4. Stel vast dat de berekende afschrijvingen aansluit met de verantwoord afschrijving in de winst- en verliesrekening.
  5. Stel vast dat de investeringen in de activastaat aansluit met de investeringen en de onderliggende inkoopfacturen.
  6. Stel vast dat de afschrijvingspercentages juist zijn en rekenkundig juist.
  7. Stel vast dat de verkochte activa (of buitengebruik gestelde activa) niet meer vermeld staan in de activastaat.

Als de activastaat betrouwbaar is, neem je de cijfers over in de jaarrekening, dit is het verloopoverzicht MVA.

Voorbeeld activastaat

Voor het opvragen van een voorbeeld van een activastaat, neem contact op via het contactformulier of bel 0900-0706 (70 cent per minuut).

Activastaat

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]