Percentage of completion methode | Externe verslaggeving | Percentage of completion methode | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Percentage of completion methode

De percentage of completion methode is de opbrengsten en kosten naar rato van de prestatie verwerken. Hierdoor ontstaat er inzicht in de financiële gevolgen tijdens een boekjaar en worden de opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Percentage of completion methode

Als de projectkosten de projectopbrengsten overstijgen wordt dit direct in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Als er een opbrengst onzeker is of inbare opbrengsten van voorgaande boekjaren zijn, dan wordt dit als last verantwoord in de winst- en verliesrekening. Overigens is het resultaat alleen betrouwbaar te schatten als de economische voordelen naar de entiteit toevloeien (RJ 221.306).

Een projectcontract dient aan de volgende drie voorwaarden te voldoen (RJ 221.307).

  1. Afdwingbaar recht van elke partij tot het bouwen van het actief of leveren van diensten.
  2. Vergoeding voor prestaties.
  3. De betalingsvoorwaarden of wijze van vergoeding.

Als het nodig is worden de projectkosten en opbrengsten aangepast. Dit betekent niet per definitie dat een project niet op betrouwbare wijze is te schatten.

Voortgang project

De voortgang van een project op basis van de verrichte prestatie eenheden kan op verschillende manieren plaatsvinden. Welke methode toegepast wordt hangt af van de aard van het project.

  • De gerealiseerde projectkosten ten opzichte van de totale projectkosten.
  • Inspectie van het project.
  • Gereedkoming van fysiek te onderscheiden projectonderdelen. Dit geschiedt vaak in fases van het project.

Het komt voor dat er tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer ook meetmomenten bepalen in de overeenkomst en over de wijze waarop de voortgang bepaald wordt. Als een opdrachtgever de voortgang accepteert dan heeft de uitvoerder (opdrachtnemer) meestal geen risico meer over dat deel van het project.

De vooruitbetalingen of gedeclareerde termijnen zijn niet per definitie representatief voor de voortgang van het project ook niet als dit naar rato van het project wordt toegepast.

Uitgaven die betrekking hebben op projecten maar pas na balansdatum tot prestatie eenheden ten behoeve van het project leiden, worden meestal verantwoord als voorraden. Van belang is dat dit in het volgende boekjaar tot een opbrengst leidt.

De volgende projectkosten worden niet verwerkt in de winst- en verliesrekening (RJ 221.313) maar meestal onder de voorraden:

  • Uitgaven voor het project waarvan de prestatie in het volgende boekjaar wordt geleverd. Bijvoorbeeld materialen die nog niet zijn gebruikt, met uitzondering van specifieke materialen alleen geschikt voor het project.
  • Vooruitbetalingen van uitbesteed werk of onder aanneming.

Schattingswijziging

Een schattingswijziging van een project wordt verwerkt conform RJ 145. Een schattingswijziging wordt prospectief verwerkt.

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]