Zero profit methode | Externe verslaggeving | Zero profit methode | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Zero profit methode

De zero profit methode wordt toegepast indien de onderhanden project niet betrouwbaar te schatten zijn. In dit geval worden de opbrengsten met een gelijk bedrag als de projectkosten verantwoord in de winst- en verliesrekening. Voor zover deze verhaald kunnen worden op de opdrachtgever.

Ga direct naar..

Zero profit methode

De projectkosten worden verwerkt in het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Het verschil met de completed contract methode is dat er bij de zero profit methode wel opbrengsten verantwoord worden gedurende de looptijd van het project. Bij de completed contract methode was dit uitsluitend aan het eind.

Verliezen bij de zero profit methode conform de percentage of completion methode verwerkt. De verliezen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord zodra deze verwacht worden.

Vaak wordt de zero profit methode in een eerste jaar van een onderhanden project toegepast, omdat het resultaat niet betrouwbaar kan worden bepaald.

Percentage of completion methode dient te worden toegepast op moment dat er sprake is van betrouwbare bepalingen van opbrengsten en kosten. Op dat moment worden de projectopbrengsten prospectief verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Als projecten een kortere looptijd hebben dan 12 maanden of indien er sprake is van projecten met een gelijke stabiele omvang, dan mag de zero profit methode toegepast worden, ook al zijn de opbrengsten en kosten betrouwbaar te schatten. Uitzondering hierop is dat als er sprake is van een materieel effect op het eigen vermogen en het resultaat.

Mogelijk dient er een garantievoorziening of andere verplichting te worden verantwoord als het project gereed is.

 

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]