Inventariseren | Externe verslaggeving | Inventariseren

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Inventariseren

Onder inventariseren wordt verstaan het tellen van de voorraad, een lijst maken van bezittingen of schulden, het opmaken van kasgeld. Het inventariseren gebeurt op een bepaald moment om vast te stellen welke hoeveelheid er aanwezig is.

Heb jij advies of vragen over inventariseren neem contact op via het contactformulier of telefonisch via 0900-0706 (70 cent per minuut).

 

 

Inventariseren

De inventarisatie van voorraden gebeurt meestal één keer per jaar. Het inventariseren van kasgeld gebeurt meestal dagelijks. Bij een inventarisatie zijn meerdere medewerkers betrokken, zodat er geen geld of goederen onttrokken worden aan de onderneming.

Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie is er meestal aandacht voor de aantallen. Een inspectie van de voorraad tijdens het tellen op de kwaliteit van de voorraad, waarbij zowel de uitstraling van het product als de houdbaarheid van het product wordt vastgesteld is van belang. Doorgaans zijn er vele bedrijven die gelijktijdig bij het verplaatsen van producten de winkel en/of magazijn schoonmaken.

 

Integraal inventariseren

De voorraad inventarisatie gebeurt meestal op één moment, rond balansdatum (31 december). Dit noemt men integraal inventariseren.

Partieel inventariseren

Voorwaarden inventariseren

Als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, is het mogelijk om de voorraad partieel te inventariseren. Dit betekent dat er iedere keer een deel van de voorraad geteld wordt. Het tellen van een deel van de voorraad kan alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Er is sprake van een betrouwbare kantoorvoorraadadministratie (KVA) per artikelsoort.
  2. Er is sprake van een onvoorspelbaar inventarisatieschema.
  3. De fungibele goederen worden gelijktijdige geïnventariseerd.

Fungibele goederen zijn goederen die lastig van elkaar te onderscheiden zijn. Door deze goederen in één keer te tellen wordt voorkomen dat er dubbele tellingen plaatsvinden.

Lees er meer over onder de voorraden.

 

Andere relevante onderwerpen:

NV COS 501 Controle-informatie

Artikel 4
Indien de voorraad van materieel belang is voor de financiële overzichten dient de accountant voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen met betrekking tot het bestaan en de conditie van de voorraad door:

- het bijwonen van de fysieke voorraadopname, tenzij dit praktisch onuitvoerbaar is, teneinde: (Zie Par. A1, A2 en A3)
- de instructies en procedures van het management voor het vastleggen en beheersen van de resultaten van de fysieke voorraadopname van de entiteit te evalueren; (Zie Par. A1, A2 en A3)
- de uitvoering van de voorraadopnameprocedures van het management bij te wonen; (Zie Par. A5)
- de voorraad te inspecteren; (Zie Par. A6) en

tellingen ter toetsing uit te voeren; (Zie Par. A7 en A8) en

Waarneming ter plaatse accountant

Bij een inventarisatie moet volgens NV COS 501 een accountant aanwezig zijn indien er sprake is van een jaarrekeningcontrole. De accountant dient bij het inventariseren een oordeel te vormen omtrent het bestaan en de conditie van de voorraad (NV COS 501 artikel 3)

De volgende werkzaamheden voert de accountant uit:

  • de instructies en procedures van het management voor het vastleggen en beheersen van de resultaten van de fysieke voorraadopname van de entiteit te evalueren
  • de uitvoering van de voorraadopnameprocedures van het management bij te wonen
  • de voorraad te inspecteren
  • tellingen ter toetsing uit te voeren

De accountant verricht deze werkzaamheden op de balansdatum. Dit is meestal rondom 31 december.  Indien de inventarisatie op een andere datum wordt uitgevoerd dient de accountant aanvullende werkzaamheden te verrichten en voldoende controle-informatie te verkrijgen ((NV COS 501 artikel 5).

 

Inventariseren

Inventariseren

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]