Fiscale jaarrekening | Externe verslaggeving | Fiscale jaarrekening | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Fiscale jaarrekening

In Nederland kan er een commerciële jaarrekening of de fiscale jaarrekening opgemaakt worden. Een commerciële jaarrekening reflecteert de economische werkelijkheid. De fiscale jaarrekening toont het fiscale eigen vermogen, waardoor de basis voor de belastbare winst bepaald kan worden.

Fiscale jaarrekening

Het belastbare bedrag (winst) wordt bepaald door het fiscale eigen vermogen aan het einde van het jaar verminder met het fiscale eigen vermogen aan het begin van het jaar.

Net zoals bij de fiscale jaarrekening is er een tegengesteld belang tussen de eigenaren van de onderneming en de stakeholder (de belastingdienst / fiscus). De eigenaar wenst doorgaans een zo laag mogelijke belastbare winst te presenteren en de Belastingdienst wenst een zo hoog mogelijk belastbare winst.

Goed koopmansgebruik

De fiscale jaarrekening kent zijn oorsprong al rond de invoering van de inkomstenbelasting rond 1914 en gevolgd door de vennootschapsbelasting in 1941. De wetgeving is aan verandering onderhevig, niet alleen door wetswijzigingen maar met name door jurisprudentie. Een belangrijk element binnen het bepalen van de fiscale winst en het eigen vermogen is “goed koopmansgebruik”.

Goed koopmansgebruik en de fiscale wetgeving hebben een invloed gehad op de externe verslaggeving. Een kleinere organisatie wil doorgaans zowel de commerciële als fiscale jaarrekening aan elkaar gelijk stellen, zodat extra werk wordt voorkomen. In de praktijk is een jaarrekening op fiscale grondslagen binnen kleine organisatie dan ook een gebruikelijke keuze, mede gezien het feit dat er een beperkt aantal gebruikers van de jaarrekening zijn.

Latente belastingvorderingen en verplichtingen

Als de winst van een commerciële jaarrekening afwijkt van de fiscale jaarrekening dan ontstaan er latente belastingvorderingen en/of verplichtingen.

Fiscale winst en commerciële winst is gelijk aan elkaar

In een optimale situatie is de fiscale winst gelijk aan de commerciële winst. Als er sprake is van een belastbare winst van € 100.000,- en het percentage van de vennootschapsbelasting is 20%, dan zou er sprake zijn van een belastingheffing van € 20.000,-.

De belastingdruk is 20%.

 

Op moment dat een bedrijf in meerdere landen actief is, kan er sprake zijn van verschillende belastingtarieven. Een organisatie laat doorgaans de meeste winst zien in het land met de laagste belastingtarieven. De effectieve belastingdruk wordt hierdoor verlaagd.

Fiscale winst en commerciële winst zijn niet gelijk aan elkaar

Er zijn twee oorzaken waardoor de commerciële en fiscale winst niet gelijk zijn aan elkaar.

  1. Permanente verschillen – Het commerciële winstbegrip wijkt af van het fiscale winstbegrip.
  2. Tijdelijke verschillen – De baten of lasten worden commercieel of fiscaal aan een andere jaar toegerekend.

Door deze permanente of tijdelijke verschillen is de belastingdruk afwijkend ten opzichte van het nominale belastingtarief.

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]