Afloopcontrole | Externe verslaggeving | Afloopcontrole | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Afloopcontrole

How Can We Help?
Print

Afloopcontrole

Een afloopcontrole is een manier om controle-informatie te verkrijgen. De controle is een positieve controle, omdat de registeraccountant bekende gegevens controleert. Er wordt geen controle uitgevoerd op onbekend gegevens.

Afloopcontrole

De afloopcontrole is een veel toegepaste methode om de debiteuren of vorderingen te controleren. Op basis van de openstaande postenlijst per balansdatum wordt de lijst integraal of op steekproef gecontroleerd. De geselecteerd items worden aangesloten met bank ontvangsten in de periode na balansdatum. Indien de vordering per controledatum nog niet is ontvangen, kan de ontstaanscontrole uitgevoerd worden. De accountant kan op basis van risico inschatting ook bepalen zowel de afloopcontrole als ontstaanscontrole te doen.

 


 

Afloopcontrole

Previous Adverse selection
Next Aflopend krediet
Table of Contents

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]