Badwill | Externe verslaggeving | Jaarrekening > Badwill

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Badwill

Hoe kunnen we helpen?
Afdrukken

Badwill 

Badwill

Bij een transactie komen in bepaalde gevallen goodwill en badwill aan de orde.

Goodwill is het verschil tussen de verkrijgingsprijs (aankoopprijs) en de reële waarde die aan de activa en verplichtingen van de aankoop worden toegekend. Onder de reële waarde wordt verstaan de nettovermogenswaarde van de identificeerbare activa en verplichtingen op moment van aankoop. Het gaat dus om de reële waarde en niet om de boekwaarde.

Goodwill betekent dat een koper meer bereid is te betalen voor de waarde die er aan de activa en verplichtingen wordt toegekend. De koper verwacht een hoger rendement te kunnen behalen moet deze aankoop, dan een gemiddelde koper dat doet.

Badwill

Bij badwill betaalt een koper minder dan de reële waarde van de activa en verplichtingen. Badwill ook wel negatieve goodwill genoemd dient verwerkt te worden in de jaarrekening. Mogelijk zijn er een toekomstige nadelen verwacht, waardoor er sprake kan zijn van badwill. Er kunnen bijvoorbeeld reorganisatiekosten gemaakt moeten worden door de aankoop. In overeenstemming met de RJ dient de badwill op de balans opgenomen te worden. Op moment dat er kosten zoals reorganisatiekosten worden gemaakt valt dat deel ook vrij vanuit de badwill in het resultaat.

Lucky buy

Niet altijd is er sprake van toekomstige kosten door de aankoop. Er kan ook sprake zijn van een lucky buy. Als dit aan de orde is, wordt de negatieve goodwill op de balans geparkeerd en valt de negatieve goodwill vrij over de gebruiksduur van de materiële vaste activa ten gunste van het resultaat. Onder IFRS 3 wordt badwill direct als winst aangemerkt.

 

 


Badwill

Volgende Bijzondere waardevermindering
Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]