Herwaarderingsreserve - Externe verslaggeving | Herwaarderingsreserve

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Herwaarderingsreserve

How Can We Help?
Print

 

De herwaarderingsreserve is een wettelijke reserve binnen het eigen vermogen.

 

Herwaarderingsreserve

Een jaarrekeningpost kan gewaardeerd worden tegen actuele waarde, waardoor er een herwaarderingsreserve kan ontstaan. Het verschil tussen de waarde actuele waarde (fair value) en de boekwaarde van het actief, wordt opgenomen in de herwaarderingsreserve.

Pas nadat de herwaardering is gerealiseerd door afschrijvingen of desinvesteringen wordt de herwaarderingsreserve verminderd. Afhankelijk van het soort actief wordt de vermindering van de herwaarderingsreserve verwerkt in de winst- en verliesrekening of naar de overige reserves.

 

Meer weten over de herwaarderingsreserve onder het eigen vermogen.

 Herwaarderingsreserve

Next Historische kostprijs
Table of Contents

Dirk Braam

Dirk Braam

Assistent Accountant Master Accountancy

E-mail Dirk


Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

Rated 2.9 out of 5
2.9 out of 5 stars (based on 18 reviews)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter