NOW in de jaarrekening | NOW in de jaarrekening |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ
EV | januari 9, 2021

NOW in de jaarrekening

NOW in de jaarrekening

Ondernemers die in 2020 te maken kregen met een omzet daling van 20% of meer als gevolg van COVID-19 (corona) konden aanspraak maken op de ’tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)’. De ondernemers die te maken kregen met een substantieel omzetverlies konden een vergoeding aanvragen tot 90% van de loonkosten. Inmiddels is NOW 3 in werking getreden en dit geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot 1 jul 2021. De NOW3 kent de volgende tijdvakken:

  • NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 (= 3e UWV-aanvraagperiode)
  • NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021(= 4e UWV-aanvraagperiode)
  • NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021 (= 5e UWV-aanvraagperiode)

 

NOW en de jaarrekening

Zowel NOW1, NOW2 als NOW3 vallen voor veel ondernemers in de jaarrekening boekjaar 2020 en dus over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De NOW heeft als doel om het werk en inkomen te ondersteunen en probeert te voorkomen dat er medewerkers binnen organisaties ontslagen worden. Dit betekent dat de NOW gezien kan worden als een loonkosten subsidie.

Volgens de RJ is de volgende verwerking bij overheidssubsidies mogelijk.

 

274.108

Exploitatiesubsidies dienen ten gunste van de winst-en-verliesrekening van het jaar te worden gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan als bedoeld in paragraaf 0 Definities.

 

Presenteren NOW

In de winst- en verliesrekening kan de NOW subsidie verantwoord worden op de volgende twee manieren:

  1. De subsidie wordt in mindering gebracht op de loonkosten (dus onder de kosten).
  2. De subsidie wordt verantwoord als overige opbrengsten (dus onder de omzet).

Afhankelijk van de groottecriteria dient een organisatie in de toelichting van de jaarrekening een toelichting op te nemen ten aanzien van de NOW subsidies. Deze toelichting kan verschillende vormen aannemen.

 

Voorbeeldtekst NOW jaarrekening

Er zijn diverse voorbeeldteksten ten aanzien van de NOW regeling beschikbaar die in de jaarrekening opgenomen kunnen worden. Een voorbeeld van een voorbeeldtekst NOW bestuursverslag:

Door de uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de resultaten van de rechtspersoon gedurende2020tot op hedenten opzichte van hetgeen begroot gedaald.Deze daling heeft zich met name voorgedaan vanaf [datum].De verwachting is dat de coronacrisis het resultaat van de rechtspersoon over de rest van 2020 verder (sterk/materieel/significant) negatief zal beïnvloeden. Bij het opmaken van de jaarstukken is de volledig impact van de uitbraak van het coronavirusnog niet duidelijk. Dit zal namelijk mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak van het coronavirus kan worden beheerst. Door de grote onzekerheid is het moeilijk om de verschillende scenario’s in kaart te brengen. Naar verwachting zal de uitbraak van het coronavirus aanzienlijke economische gevolgen hebbenvoor een aantal sectoren waarin wij opereren. We doen er alles aan om binnen de omstandigheden de beschikbaarheid en distributie van productenzo goed mogelijk te organiseren. Daarbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM voor onze medewerkers. Voorts zullen wijindien noodzakelijkgebruik maken van de regelingen die aangeboden worden door de overheid.Wij beoordelen continu de liquiditeitspositie mede in relatie tot de gestelde convenanten in de leningsovereenkomsten.Naar onze inschatting verwachten wij de komende periode volledig in onze financieringsbehoefte te kunnen voorzien.

Bron: RJnet

 

NOW in de jaarrekening

Lees ook deze berichten

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]