Wettelijke controles in 2020 duurzaam geborgd | Externe verslaggeving | Wettelijke controles in 2020 duurzaam geborgd | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ
Accountancy | mei 10, 2019

Wettelijke controles in 2020 duurzaam geborgd

AFM: ‘Kwaliteit wettelijke controles in 2020 duurzaam geborgd’

Leestijd 3 minuten

De accountantskantoren zijn een weg ingeslagen van verandering van houding, gedrag en de cultuur. De toezichthouder op de accountantskantoren, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat deze positieve ontwikkeling wordt voortgezet. Als deze weg wordt voortgezet zal de kwaliteit al in 2020 duurzaam geborgd zijn.

Uit onderzoek van de AFM onder bijna 1.200 medewerkers blijkt dat de afgelopen er veel aandacht is geweest bij accountantskantoren om een betere kwaliteit te leveren. Dit onderzoek is uitgevoerd onder uitvoerend personeel, managers en partners van big four kantoren.

Er zijn positieve stappen gezet ten aanzien van houding gedrag en cultuur. Daarnaast zijn er relatief kleine verschillen tussen de vier kantoren. Dit is het resultaat van veel aandacht voor kwaliteit binnen de controleteams zo concludeert de AFM in haar rapport.

 

Wat is kwaliteit?

Er zijn door de AFM meer dan 20 factoren beschreven in het rapport op basis waarvan er gewerkt kan worden aan kwaliteit binnen de controlewerkzaamheden. Er zijn 10 factoren zeer belangrijk, waaronder voorbeeld gedrag van leidinggevende, elkaar aanspreken op kwaliteit, tijd voor reflectie. De 1.200 medewerkers hebben tijdens het onderzoek te kennen gegeven dat de werkdruk voorspelbaar en beperkt is.

In het rapport van de AFM zijn er praktische handvatten aangereikt om de kwaliteit binnen de accountantskantoren te verbeteren. Hierbij is veel aandacht voor de cultuur binnen de controle. De controles zien vaak toe op de jaarrekening.


Wettelijke controles in 2020 duurzaam geborgd

 

Ruud den Hollander (hoofd kwaliteit accountantscontrole en externe verslaggeving van de AFM) stelt dat de factoren die voor een verbetering van de kwaliteit kunnen zorgen toegepast worden in de eigen accountantskantoren. De door te voeren wijzigingen, het meten van het effect en het oordeel van de medewerkers zijn van belang.

De praktijkuitwerking van de verbeter factoren worden in een stappenplan van 4 stappen procesmatig ingericht.

  1. Inventariseren.
  2. Prioriteren.
  3. Leren.
  4. Organiseren.

Dit proces is met name voor het inzicht geven en is absoluut geen lijstje om af te vinken.

Onderzoek AFM

Het onderzoek van de AFM is gebaseerd op medewerkers die tenminste 10 uur op één van de 143 geselecteerde wettelijke controles over boekjaar 2017 hadden geschreven. De onderzoeksmethodiek bestond uit deskresearch, online enquête en interviews.

Het is een onderzoek gericht op de situatie bij de big four en geeft geen beeld van de accountancy sector als geheel. Verder valt op te merken dat het kwaliteitsbegrip uitsluitend de visie van de 1.200 respondenten betreft.

Er wordt op korte termijn weer een volgend onderzoek door de AFM uitgevoerd, zodat de voortgang ten aanzien van de verandering wordt gemonitord.

NBA

De NBA vindt de conclusie van de AFM interessant en noemt de analyse een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit binnen de controle. De NBA benoemt dat de uitkomsten van het AFM onderzoek, aantoont dat er positieve gevolgen zijn aan de veranderprogramma’s van de afgelopen jaren die gericht zijn geweest op de kwaliteitsgerichte cultuur.

Op basis van het rapport van de AFM kan geconcludeerd worden dat de big four kantoren goede kwaliteit leveren. Deze conclusie is in lijn met de eigen waarnemingen van de NBA. De inspanningen en veranderingen hebben effect gehad.

Wettelijke-controles-in-2020-duurzaam-geborgd
Wettelijke-controles-in-2020-duurzaam-geborgd

Lees ook deze berichten

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]