Bedrijfswaarde | Externe verslaggeving | Bedrijfswaarde

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde is de contante waarde van een actief toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen.

 

Meer informatie over de bedrijfswaarde is beschreven in de onderstaande paragrafen.

 

Vragen over de actuele waarde, bedrijfswaarde of andere waarderingsgrondslagen? Maak gebruik van het contactformulier of bel 0900-0706 (70 cent per minuut).

Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde wordt ook wel de indirecte opbrengstwaarde genoemd. De bedrijfswaarde wordt onder andere toegepast om vast te stellen of er sprake is impairment op materiële vaste activa.

Het hoogste bedrag van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde is het uitgangspunt bij de impairment. Dit noemt men ook wel de realiseerbare waarde.

Bij impairment wordt vastgesteld dat de boekwaarde niet hogere is, dan de realiseerbare waarde (dus de hoogste waarde van de bedrijfswaarde of opbrengstwaarde.

 

Het begrip bedrijfswaarde wordt omschreven in het Besluit Actuele Waarde.

 

Artikel 3 BAW

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf.

 

Bepaling bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde wordt bepaald aan de hand van de geschatte toekomstige kasstromen en disconteringsvoeten. Beide factoren zijn subjectief van aard en kunnen bij een kleine wijziging een relatief grote impact hebben. Met name de disconteringsvoet kan de bedrijfswaarde aanzienlijk beïnvloeden.

 

Toekomstige kasstromen

Een uitgebreide beschrijving van de geschatte toekomstige kasstromen.

 

Disconteringsvoet

Een uitgebreide beschrijving van de disconteringsvoet.

 

Berekenen bedrijfswaarde

Om de bedrijfswaarde te berekenen dien er rekening gehouden te worden met vijf aspecten.

  1. Bij het verkregen actief dient de schatting van toekomstige kasstromen te worden bepaald.
  2. De tijdswaarde van geld, rekening houdend met de risicovrije rentevoet.
  3. Mogelijke variaties ten aanzien van de schattingen ten aanzien van (1) tijdstip en (2) omvang.
  4. Onzekerheid die gerelateerd is aan het actief.
  5. Overige factoren die marktpartijen (mogelijk) verdisconteren in de hoogte van de verwachte toekomstige kasstromen.

Punt 2 tot en met 3 hebben zowel betrekking op de toekomstige kasstromen als de disconteringsvoet.

 

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]