Realiseerbare waarde | Externe verslaggeving | Realiseerbare waarde

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Realiseerbare waarde

De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Vragen als student of advies voor ondernemers, maak gebruik van het contactformulier of telefonisch via 0900-0706 (70 cent per minuut).

Ga direct naar..

Realiseerbare waarde

De definitie van de realiseerbare waarde kent de begrippen opbrengstwaarde en bedrijfswaarde. Deze begrippen zijn opgenomen in het Besluit Actuele Waarde.

 

BAW artikel 5

Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten.

 

BAW artikel 3

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf.

 

BAW artikel 4

Onder de marktwaarde wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn.

 

De marktwaarde waardering is voor microrechtspersonen niet toegestaan.

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]