Capital Asset Pricing Model | Externe verslaggeving | CAPM

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Capital Asset Pricing Model

Hoe kunnen we helpen?
Afdrukken

Capital Asset Pricing Model

Capital Asset Pricing Model

 

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) voorspelt dat koersen veranderen op moment dat de er veranderingen zijn in verslaggevingsmethoden. De voorwaarde die het Capital Asset Pricing Model stelt is dat de verslaggevingswijziging een kasstroom inpact heeft.

 

 

Capital Asset Pricing Model

Het model stelt: E (Rj) = Rf (1-βj) + βjE (Rm).

Dit houdt in: het verwachte rendement is gelijk aan het risicovrij actief (dat afhankelijk is van de β) plus de verwachtingen ten aanzien van het rendement van de markt (ook afhankelijk van de β). Een aandeel met een hoge β kent een sterke reactie op koersfluctuaties (we noemen het ook wel volatiele aandelen), terwijl een aandeel met een lage β minder reageert op koersfluctuaties. De β van de markt kan worden gesteld op 1, een volatiel aandeel heeft dus een β van boven de 1. De β is een uitdrukking van de mate van volatiliteit, van het systematisch risico. De β wordt bepaald op basis van het marktmodel, het Market Model, dat stelt: Rj = aj + βRm + εj. Oftewel: het gerealiseerde rendement is het verwachte rendement plus het onverwachte rendement.

Het CAPM veronderstelt ideale condities zoals: de afwezigheid van transactiekosten, de afwezigheid van risico’s en de aanwezigheid van efficiënte financiële markten.

 

Waar worden deze modellen nu voor gebruikt?

  • CAPM verklaart de afhankelijkheid van prijzen (van effecten) van de verwachtingen die de investeerder heeft omtrent het rendement.
  • CAPM (Market Model) verschaft een manier om het gerealiseerde rendement van een aandeel te splitsen in een verwachte en in een onverwachte component.
  • CAPM (Market Model) verschaft een eenvoudige manier om de β-coëfficiënt van een bepaakd aandeel in te schatten.

 

Capital market based research houdt zich bezig met de vraag, in welke mate de externe verslaggeving invloed heeft op de prijsvorming op de financiële markten. De efficiënte markthypothese stelt dat de markten reageren op moment dat er informatie vanuit de externe verslaggeving vrijkomt, zoals het openbaar maken van de jaarrekening. De efficiëncte markthypothese geeft geen richting aan van de koerswijziging nadat er relevante informatie openbaar gemaakt wordt. Het Capital Asset Pricing Model  is een prijsvormingsmodel, die voorspelt dat er alleen een koerswijzing zal optreden bij een kasstroomeffect.

 

 


Capital Asset Pricing Model

Vorige Calloptie
Volgende Categoriale resultatenrekening
Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]