Decharge | Externe verslaggeving | Decharge jaarrekening

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Decharge

Hoe kunnen we helpen?
Afdrukken

Decharge

Decharge

 

Bij decharge verstrekt een aandeelhouder aan de bestuurders, goedkeuring over het gevoerde beleid. Op moment dat alle aandeelhouders ook de bestuurders zijn, is het vaststellen van de jaarrekening tevens decharge. Let op: Er kan sprake zijn van uitsluiting van het gelijktijdige vaststellen en decharge verlenen in de statuten.

Het is niet noodzakelijk om aan alle bestuurders decharge te verlenen. Er kan besloten worden om één of meerdere bestuurders geen decharge te verlenen.

 

Decharge

In het Burgerlijk Wetboek is het vaststellen van de jaarrekening en het besluit tot het verlenen van decharge van elkaar gescheiden.

De wetgever heeft beoogd om een patstelling te voorkomen. In het verleden zijn er aandeelhouders geweest die de jaarrekening niet wilde vaststellen, omdat deze aandeelhouders geen decharge aan de bestuurders wilde geven. Door strikt gescheiden procedures te volgen voor het vaststellen van de jaarrekening en het verlenen van decharge aan de bestuurders.

 Decharge

Volgende Derivaat
Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]